Christelijke Basisschool Op de Zandtange

Zandtangerweg 29 9584 AL Mussel

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Op de Zandtange

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft kunnen we als onderdeel van Scholengroep Perspectief een beroep doen op het vervangingsfonds. Ook kan het voorkomen dat een ander teamlid die dag extra kan en wil werken en de afwezige leerkracht vervangt. 

Gezien het lerarentekort komt het helaas ook voor dat er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn. In dat geval is de betreffende groep vrij. We doen ons best u zo ver mogelijk van te voren daarvan op de hoogte te stellen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school hebben we naast een Intern Begeleider ook leerkrachten die gespecialiseerd zijn op een bepaald vakgebied. Op dit moment hebben we binnen onze school een taalcoördinator, een gedragsdeskundige en een collega die de opleiding voor rekencoördinator gaat volgen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij groep 1 en 2 zijn de vakken niet zo strak te scheiden. Tijdens het fruit eten komt de sociaal emotionele ontwikkeling vaak aan bod, dan is er aandacht voor taal en/of muziek. Tijdens de werklessen wereldoriëntatie komt rekenen, taal en de sociaal emotionele ontwikkeling ook vaak aan bod. Ook tijdens de bewegingslessen zit rekenen, taal en de sociaal emotionele ontwikkeling er vaak in verweven. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven