Christelijke Basisschool Op de Zandtange

Zandtangerweg 29 9584 AL Mussel

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Op de Zandtange

In het kort

Toelichting van de school

CBS Op de Zandtange is een basisschool waar we het belangrijk vinden dat uw kind gezien wordt. U kent uw kind het beste, daarom hebben we goede oudercontacten hoog in het vaandel. Omdat we het belangrijk vinden dat er zo veel mogelijk overeenstemming is in de opvoeding thuis en het onderwijs op school, zijn ouders welkom in de school. We zien ouders als partners. Met elkaar willen we ons inzetten om uit ieder kind het beste naar boven te halen. We doen dat in een veilige leeromgeving en met respect voor de ander en voor de natuur, in het besef dat alles en iedereen Gods eigendom is. 

CBS Op de Zandtange is onderdeel van Scholengroep Perspectief.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kennis gaat voor kunde
  • Oog voor verschillen
  • Christelijke identiteit
  • Omzien naar elkaar
  • Samen verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van Op de Zandtange is de afgelopen jaren stabiel gebleven. We zien zelfs een kleine groei. De afgelopen twee jaar zien we met name een stijging in de aantallen in de kleutergroepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven