Christelijke Basisschool Op de Zandtange

Zandtangerweg 29 9584 AL Mussel

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Op de Zandtange

In het kort

Toelichting van de school

CBS Op de Zandtange is een basisschool waar we het belangrijk vinden dat uw kind gezien wordt. U kent uw kind het beste, daarom hebben we goede oudercontacten hoog in het vaandel. Omdat we het belangrijk vinden dat er zo veel mogelijk overeenstemming is in de opvoeding thuis en het onderwijs op school, zijn ouders welkom in de school. We zien ouders als partners. Met elkaar willen we ons inzetten om uit ieder kind het beste naar boven te halen. We doen dat in een veilige leeromgeving en met respect voor de ander en voor de natuur, in het besef dat alles en iedereen Gods eigendom is. 

CBS Op de Zandtange is onderdeel van Scholengroep Perspectief.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Instructierijke school
  • Oog voor verschillen
  • Christelijke identiteit
  • Omzien naar elkaar
  • Samen verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van Op de Zandtange is de afgelopen jaren stabiel gebleven. We zien zelfs een kleine groei. De afgelopen twee jaar zien we met name een stijging in de aantallen in de kleutergroepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
131
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school hanteren we het 5 gelijke dagen rooster. Alle kinderen gaan vijf dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Met uitzondering van groep 1 en 2 zij zijn vrij op vrijdagmiddag om 12.00 uur. 

Kinderen die vanaf januari 2023 instromen in groep 1, zijn op woensdag vrij. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven