Heilig Hartschool

Zandtangerweg 74 9584 TA Mussel

Schoolfoto van Heilig Hartschool

In het kort

Toelichting van de school

Uw kind zit acht jaar van zijn leven op een basisschool. Dit is een belangrijke periode voor uw kind, maar ook voor u als ouder. U vertrouwt uw kind acht jaar toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. De Heilig Hartschool is dan een weloverwogen keus! Heilig Hartschool: “De school die er voor staat!”. Deze slogan geeft al aan dat de school een leef- en leergemeenschap is waar iedereen telt. Op de Heilig Hartschool willen wij ieders talent laten bloeien, het beste uit de leerlingen halen, eigentijds onderwijs geven en een plek zijn waar het goed is elkaar te ontmoeten. De Heilig Hartschool is een open katholieke streekschool in de gemeente Stadskanaal. Vanuit onze grondslag staat de school open voor ouders en kinderen met verschillende levensovertuigingen.  Het onderwijs op het Heilig Hart is effectief en gericht op de talentontwikkeling van kinderen. De school biedt ruimte voor spelen, ontdekken en leren. Biedt veiligheid en geborgenheid in een sociaal klimaat waar iedereen zich thuis voelt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Katholieke identiteit
  • Veilig en sociale omgeving
  • Innovatief en eigentijds
  • Hoge betrokkenheid team/ouders
  • Thematisch werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Heilig Hartschool is een relatief kleine school met een belangrijke streekfunctie. De kleinschaligheid van de school brengt een enorme betrokkenheid mee van leerkrachten, ouders, leerlingen, parochie en leefgemeenschap.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
37
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven