CBS de Parel

Middenweg 1 9649 HP Muntendam

 • Schoolfoto van CBS de Parel
 • Schoolfoto van CBS de Parel
 • Schoolfoto van CBS de Parel
 • Schoolfoto van CBS de Parel
 • Schoolfoto van CBS de Parel

In het kort

Toelichting van de school

Onze basisschool heet ‘CBS De Parel’. Deze naam past goed bij onze school omdat wij ieder kind op zijn/haar eigen unieke wijze willen laten schitteren als een waardevolle Parel.    

Iedereen is schitterend!

CBS De Parel is een basisschool met een uitgesproken christelijke identiteit. In alles wat we willen uitdragen en hoe we handelen vinden we inspiratie in de Bijbel. Wij geloven dat we als christelijke school een prachtig verhaal te vertellen hebben over hoe je kunt zorgen voor jezelf, voor elkaar en de wereld om ons heen. Leidend hierbij is voor ons het woord: verantwoordelijkheid. 

Wij werken vanuit 5 parels:

 • verantwoordelijkheid
 • zelfvertrouwen
 • samen
 • ontdekken
 • kennis & vaardigheden

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • verantwoordelijkheid
 • zelfvertrouwen
 • samen
 • ontdekken
 • kennis & vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Maandag, dinsdag en donderdag groep 1 t/m 8 van 08.30-14.15 uur 

Woensdag groep 1 t/m 8 van 08.30-12.30 uur 

Vrijdag groep 3 t/m 8 van 08.30-14.15 uur 

Vrijdag groep 1 en groep 2 van 08.30-12.30  uur

Kinderen van groep 1/2 mogen vanaf 8:15 uur bij de kleuteringang worden gebracht en maandag en donderdag in de klas.

De kinderen van groep 3 mogen ook vanaf 8:15 uur maandag en donderdag in de klas gebracht worden. Dit vindt plaats tot aan de herfstvakantie. Daarna kunnen de kinderen zelfstandig alle dagen de groep in. 

De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen zelfstandig vanaf 8.15 uur de school in lopen. Er is pleinwacht. Alle kinderen eten tijdens de lunchpauze op school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolveiligheidsplan en alle bijbehorende documenten zoals o.a. de schoolregels worden jaarlijks in het team geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Op verzoek kunnen de hierboven genoemde documenten opgevraagd worden bij de directeur.

Terug naar boven