OBS Menterhorn

Mahatma Gandhiweg 1 9649 BL Muntendam

  • Dit gedeelte van het plein wordt ook door leerlingen uit de leerjaren 3 t/m 8 gebruikt als de kleuters niet buiten spelen.
  • Het zitplateau onder het standbeeld wordt vaak door leerlingen gebruikt tijdens de pauzes.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Openbare Basisschool Menterhorn. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie.

Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid, eind 2019 is het SchoolVenster compleet. Wij zijn ons ervan bewust dat de website een digitale wereld schetst en u geen sfeer laat proeven. Wij nodigen u dan ook van harte uit eens een kijkje bij ons te nemen als de school in "bedrijf" is.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier in een veilige school
  • Rust, orde en structuur
  • De tijd van je leven
  • Haal eruit wat er in zit
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs Menterhorn is ontstaan vanuit een fusie van twee openbare basisscholen in het dorp. We zien een lichte leerlingdaling. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De gemeente heeft aangegeven dat er over enkele jaren een nieuw schoolgebouw gebouwd zal worden. De concrete plannen moeten nog uitgewerkt worden. Het streven is dan om zowel openbaar onderwijs als christelijk onderwijs onder een dak te hebben. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven