OBS De Aventurijn

Kerkeweg 10 8485 JJ Munnekeburen

Schoolfoto van OBS De Aventurijn

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Als school willen we graag weten of de leerlingen zich veilig en prettig voelen op school. 

Om hier zicht op te krijgen nemen we naast de KANVAS-vragenlijsten (Kanjertraining)

de vragenlijst van Venster-PO af. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We zijn benieuwd hoe tevreden u bent met obs De Aventurijn. Met behulp van deze korte vragenlijst krijgen we een goed beeld van de sfeer op school en de lessen. Tenslotte bij vraag 11 kunt u obs De Aventurijn een rapportcijfer geven. 

Alvast dank voor uw tijd.

Met vriendelijke groet van het team van obs De Aventurijn.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven