De Oranje Nassauschool

Rembrandtlaan 2 A 1399 VJ Muiderberg

Schoolfoto van De Oranje Nassauschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Respect
  • Samenwerken
  • Gemeenschap
  • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Oranje Nassauschool voert een traditioneel rooster, dit houdt in dat de leerlingen tussen de middag naar huis kunnen om hun lunch te eten. Hiernaast is het mogelijk dat zij gebruik maken van de tussenschoolse opvang. De organisatie van de Tussen Schoolse Opvang is in handen van de Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiderberg. Onze school biedt kinderen voor wie tussen de middag thuis geen opvang is, de gelegenheid om over te blijven. Hieraan zijn kosten verbonden. Het overblijven kost € 2,75 per keer bij een abonnement of € 3,- voor incidentele overblijf. Zij staan onder toezicht van pedagogisch medewerkers en vrijwilligers tot 12.55 uur. Daarna gaan de kinderen naar binnen. Kinderen die thuis eten mogen niet voor 12.55 op school komen. U kunt contact opnemen met de TSO coördinator via coordinator.ons@skbnm.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven