Basisschool De Vinkenbaan

Tesselschadelaan 75 1399 HX Muiderberg

  • Kinderen uit groep 1/2 maken regelmatig gebruik van het keuzebord.
  • Op onze school krijgen alle groepen kanjerlessen. Meer informatie kunt u vinden op www.kanjertraining.nl
  • Zelfstandig werken in groep 1/2.
  • Wij maken bij ons Engels onderwijs gebruik van een vakdocent en hanteren Engelstalige methodes. Alle groepen krijgen deze lessen aangeboden.
  • Kinderen kunnen zelf een boek ruilen in de schoolbibliotheek.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kinderen met een dyslexie verklaring kunnen onder schooltijd extra hulp krijgen van een gespecialiseerde docent.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Vinkenbaan is een school voor openbaar basisonderwijs. De school draagt in zijn visie uit dat ze de ontwikkeling van kinderen wil ondersteunen, stimuleren en uitlokken, zodat ze een stevige basis mee krijgen om zich verder te kunnen ontwikkelen tot volwassenen met een eigen plek in de multiculturele samenleving. De school laat zich typeren als een dorpsschool. De populatie leerlingen is in de meeste gevallen afkomstig uit middelbaar en hoger opgeleide milieus. Ouders hebben hoge verwachtingen van de prestaties van hun kinderen. De populatie is homogeen te noemen.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven