Basisschool De Vinkenbaan

Tesselschadelaan 75 1399 HX Muiderberg

  • Kinderen uit groep 1/2 maken regelmatig gebruik van het keuzebord.
  • Op onze school krijgen alle groepen kanjerlessen. Meer informatie kunt u vinden op www.kanjertraining.nl
  • Zelfstandig werken in groep 1/2.
  • Wij maken bij ons Engels onderwijs gebruik van een vakdocent en hanteren Engelstalige methodes. Alle groepen krijgen deze lessen aangeboden.
  • Kinderen kunnen zelf een boek ruilen in de schoolbibliotheek.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom! Eén openbare school, twee vestigingen. De Vinkenbaan in Muiderberg en P.C. Hooftschool in Muiden. Op beide scholen wordt lesgegeven door een enthousiast team. Beide scholen hebben hun eigen gezicht maar elk werkt vanuit dezelfde onderwijskundige principes. Hierbij staan  ‘samenwerking’, ‘zelfstandigheid’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘veiligheid’ voorop. Door volgens deze principes te werken zorgen wij voor duidelijkheid binnen de school en voor duidelijkheid naar ouders en verzorgers.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjerschool
  • Engelse lessen
  • Samenwerking
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
91
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven