PC Hooftschool

Constantijn Huygenslaan 1 1398 XG Muiden

  • Alle groepen krijgen Kanjerlessen.
  • Met en van elkaar leren!
  • Zelf aan de gang en verantwoordelijk voor je eigen werk.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom! Eén openbare school, twee vestigingen. De Vinkenbaan in Muiderberg en P.C. Hooftschool in Muiden. Op beide scholen wordt lesgegeven door een enthousiast team. Beide scholen hebben hun eigen gezicht maar elk werkt vanuit dezelfde onderwijskundige principes. Hierbij staan  ‘samenwerking’, ‘zelfstandigheid’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘veiligheid’ voorop. Door volgens deze principes te werken zorgen wij voor duidelijkheid binnen de school en voor duidelijkheid naar ouders en verzorgers.

Dit schooljaar bevindt de P.C. Hooftschool zich in een situatie van transitie. Naar verwachting zal de P.C. Hooftschool, met alle leerlingen en medewerkers, in het voorjaar van 2021 verhuizen en opgaan in kindcentrum Muiderkring. Dit kindcentrum wordt gebouwd in de nieuwe wijk de Krijgsman in Muiden. Gedurende het schooljaar 2019-2020 wordt door alle partners hard gewerkt aan vormgeving van samenwerking van onderwijs en opvang, unit onderwijs, teambuilding en ouderbetrokkenheid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Brede ontwikkeling
  • Zelfstandigheid
  • Verbinding
  • Toekomstbestendig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen groeit enorm door de nieuwe wijk waarin de school komt te staan. De huidige leerlingen verhuizen mee en de nieuwe leerlingen zullen evenredig verdeeld worden over beide besturen (Talent Primair en ASKO). 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven