PCB Meester Lalleman

Oudersvrucht 7 2841 LN Moordrecht

Schoolfoto van PCB Meester Lalleman

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Vier Windstreken heeft samen met een aantal andere christelijke schoolbesturen een invalpool ingericht. Bij verlof van een leerkracht zal vervanging vanuit de invalpool worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is zal er een andere oplossing worden gezocht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 wordt er gewerkt met een vast rooster wat zorgt voor regelmaat, rust en structuur. Zo zitten de leerlingen regelmatig in de grote of kleine kring, spelen zij in het speellokaal of buiten of spelen/werken zij in de hoeken.
De twee kleutergroepen hebben een identiek rooster, waar mogelijkheden tot nuanceverschillen zijn. Leerlingen krijgen op een speelse manier les in de Nederlandse taal, rekenen, muziek, wereldorientatie, levensbeschouwing, bewegingsonderwijs en hoekenwerk. 
In groep 1/2 wordt er gewerkt met thema's die passen bij de belevingswereld van de leerlingen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd op PCB is zo effectief mogelijk ingedeeld waarbij wij per groep kijken wat de groep leerlingen nodig heeft. Zo rekenen alle groepen minimaal 1 uur per dag, maar is het ook mogelijk dat een groep extra rekent. Er is goed overleg aan het begin van het schooljaar met de groepsleerkracht en intern begeleider om de roosters passend te krijgen.
Bij ons op het rooster staan vakken zoals taal, spelling, schrijven, rekenen, begrijpend lezen, sociaal-emotionele vorming, bewegingsonderwijs, Engels, wereldorientatie dmv kernconcepten en levensbeschouwing.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden waar mogelijk ondersteuning aan de leerling die dat nodig heeft. Zie het Schoolondersteuningsprofiel voor gedetailleerde informatie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op PCB Meester Lalleman vinden wij de samenwerking met kinderdagverblijforganisaties in de buurt belangrijk. Vanuit deze insteek hebben wij (met toestemming van ouders) een warme overdracht met het KDV over onze nieuwe leerling.

Terug naar boven