PCB Meester Lalleman

Oudersvrucht 7 2841 LN Moordrecht

Schoolfoto van PCB Meester Lalleman

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • Samen met en van elkaar leren
  • De Vreedzame School
  • Plezier
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon
Binnen PCB Meester Lalleman werken we met een interne contactpersoon. Deze persoon is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel bij klachten of onvrede. De interne contactpersoon kan u adviseren en samen met u bekijken wat de beste weg is voor uw klacht. Hij/zij gaat zorgvuldig met de kwestie om. Onze interne contactpersoon is: Pitty Dijkema, pitty.dijkema@d4w.nl (werkdagen maandag, donderdag en vrijdag)

Naast de interne contactpersoon kunt u kiezen voor het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon om u advies te geven over de procedure van uw klacht. De externe vertrouwenspersoon van PCB Meester Lalleman is: GGD externe vertrouwenspersoon, contactgegevens: tel: 088-3083342, email: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl

Terug naar boven