Willemsschool

Zilvermeeuwstraat 1 2681 TT Monster

  • Schoolfoto van Willemsschool
  • Schoolfoto van Willemsschool
  • Schoolfoto van Willemsschool
  • Schoolfoto van Willemsschool

In het kort

Toelichting van de school

Deze website is bedoeld om u te informeren over het onderwijs op Obs De Willemsschool. We laten u graag laat zien wat wij u en uw kind te bieden hebben. De informatie geeft aan waar we voor staan en wat u van ons mag verwachten. De website van onze school (www.willemsschool.nl) bevat ook veel praktische informatie. We hopen dat u de informatie met interesse bekijkt en leest. Heeft u vragen of wensen naar aanleiding van de informatie of suggesties voor verbetering, dan horen we dat graag van u.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • PLEZIER
  • WAARDERING
  • VERANTWOORDELIJKHEID

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De verwachting is dat onze school de komende jaren licht zal groeien en een stabiel aantal leerlingen zal hebben.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven