Oecumenische Basisschool De Binnendijk

Oude Zijds Burgwal 8 1141 AA Monnickendam

Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Binnendijk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Binnendijk wordt gewerkt met enkele groepen (bijvoorbeeld groep 4) en met combinatiegroepen (bijvoorbeeld 6/7).
Een aantal keer per jaar wordt er groepsdoorbrekend gewerkt. Lessen of activiteiten worden dan gegeven aan een groep kinderen uit verschillende jaargroepen. Dit werkt sfeerverhogend, het is natuurlijk ontzettend leuk om ook eens les van een andere juf of meester te krijgen en met andere kinderen samen te werken! 
Er kan ook groepsdoorbrekend gewerkt worden als de leerstof voor een kind te moeilijk of te makkelijk is. In overleg met de ouders kan een vak dan in een andere jaargroep gevolgd worden. 

Soms moet een leerjaar verdeeld worden over twee groepen. Het vormen van nieuwe groepen gebeurt zorgvuldig. Kinderen (en ouders) worden meegenomen in dit proces, door aan te geven bij welke drie kinderen zij graag in de klas willen blijven. Wij streven ernaar dat een kind bij minimaal één van deze vriendjes in de klas komt. Bij het vormen van nieuwe groepen kijken wij naar de volgende aspecten: 
- een redelijke verdeling tussen jongens en meisjes is het streven;
- in principe komen broertjes en zusjes niet bij elkaar in de groep;
- het komen tot gelijke groepen qua ondersteuningsbehoefte;
- sommige kinderen bewust uit elkaar halen, zodat ze individueel beter tot hun recht kunnen komen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Binnendijk biedt onderwijs aan een gemêleerde leerling populatie. Wij hebben inmiddels een brede ervaring opgedaan met: dyslexie; dyscalculie; een stoornis in het autistisch spectrum; visuele beperking; auditieve beperking; fysieke beperking; cognitieve beperking; meer- en hoogbegaafdheid. Bij het toelaten van nieuwe leerlingen kijken wij samen met onze partners (ouders en eventuele externe instanties) welke onderwijsbehoefte de leerling heeft welk specifiek aanbod wij de leerling kunnen bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven