Oecumenische Basisschool De Binnendijk

Oude Zijds Burgwal 8 1141 AA Monnickendam

  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Binnendijk
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Binnendijk
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Binnendijk
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Binnendijk
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Binnendijk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Scholen op de Kaart, op de site van basisschool de Binnendijk. We hopen dat u alle informatie kunt vinden en een goed beeld krijgt van onze school. De informatie op deze site is deels door de school en deels door DUO en de onderwijsinspectie aangeleverd. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer van en over de Binnendijk zien en horen, neem dan contact op met ons. Wij leiden u graag rond in onze leuke school. Via de volgende link komt u direct op onze site terecht. http://debinnendijk.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Betrokkenheid
  • Groei
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid / Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De buitenschoolse opvang in schoolvakanties en op vrije dagen wordt verzorgd door Sportify Kids en Stichting Kinderopvang Waterland. De medewerkers van de opvang brengen de kinderen 's ochtends naar school en halen de kinderen 's middags weer op bij school. Kinderen die gebruik gaan maken van de opvang worden door hun ouders bij de opvang ingeschreven.

De school heeft een prettige samenwerking en korte lijnen met beide aanbieders. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven