De Blauwe Ster

Karn 96A 1141 JV Monnickendam

  • Schoolfoto van De Blauwe Ster
  • Schoolfoto van De Blauwe Ster
  • Schoolfoto van De Blauwe Ster
  • Schoolfoto van De Blauwe Ster
  • Creatieve groepsdoorbroken workshop

In het kort

Toelichting van de school

De Blauwe Ster is een school waar kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De ontwikkelingsbehoeften van het kind zijn het uitgangspunt om het onderwijs vorm te geven. In de ochtend wordt er gewerkt aan de basisvakken, zoals begrijpend lezen en rekenen. In de middag besteden we aandacht aan onderzoekend en samenwerkend leren aan de hand van thema's. In de schoolgids vindt u meer informatie over onze onderwijsvisie en onze plannen. Heeft u naar aanleiding van de informatie nog vragen, dan beantwoorden wij ze graag! U bent ook altijd van harte welkom voor een gesprek.

Wendy Scholten, directeur basisschool De Blauwe Ster

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vertrouwen en verantwoordelijk
  • samenwerken
  • reflecteren
  • groepsdoorbrekende werkvormen
  • focus zelfbewustzijn leerling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
246
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven