basisschool De Verwondering

Avegaar 86 1141 JL Monnickendam

  • Leren aan de wereld
  • Talentvakken
  • Gepersonaliseerd onderwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij bekijken in coachgesprekken met ouder(s) en kind de resultaten van de afgelopen zes à zeven weken. Daarbij geven de 'learning analytics' van de oefensoftware inzicht in de vorderingen. Bovendien doen wij de toetsen van Boom LVS op spelling en rekenen. Twee keer per jaar meten we de leesvorderingen in het kader van het project Redzaamheidslezen.  

Tijdens de coachgesprekken worden ook de bredere ontwikkeling van het kind, de vorderingen in talentvakken en de vorderingen in het onderzoekend leren besproken en vastgelegd. Deze gesprekken duren ongeveer drie kwartier.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij bellen de ouders of mentoren van oud-leerlingen in de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs na. Uit deze belronde blijkt dat onze leerlingen het goed doen. Ons onderwijsconcept leidt tot zelfredzame leerlingen in het VO, die zelden afstromen naar een ander niveau dan hun advies en niet zelden opstromen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven