basisschool De Verwondering

Avegaar 86 1141 JL Monnickendam

  • Leren aan de wereld
  • Talentvakken
  • Gepersonaliseerd onderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We vangen dit op binnen de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Talentontwikkeling is een belangrijk aspect van ons onderwijs. Naast ondergenoemde vakleerkrachten hebben wij ook een vakleerkracht voor textiele werkvormen en yoga. (Het vak Digitale Vaardigheden en Techniek wordt door een 'eigen' leerkracht gegeven.)

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw (leerjaren 1 tot en met 3) gaan we uit van de pedagogiek van Reggio Emilia. Dit is meer volgend dan sturend; het gaat uit van nauwkeurige observatie van de ontwikkeling van kinderen; deze verloopt bij elk kind anders.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De ochtenden worden besteed aan lezen, rekenen, schrijven en spelling. De middagen ruimen we in voor onderzoekend leren, waarin wereldoriëntatie, begrijpend lezen, digitale- en studievaardigheden en burgerschap geïntegreerd worden.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kinderen

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven