Basisschool De Grote Lier

Esdoornlaan 8 6584 BD Molenhoek

 • Sinds oktober 2012 zit De Grote Lier in een nieuw eigentijds gebouw dat veel mogelijkheden biedt voor onderwijs van nu en morgen.
 • Door moderne ICT hulpmiddelen te gebruiken zorgen we voor een uitdagende leeromgeving die aansluit bij het individuele kind.
 • Bij rekenen, lezen en spelling wordt er instructie op drie niveau's gegeven zodat de instructie aansluit bij de behoefte van de leerling.
 • Tijdens het zelfstandig werken aan de weektaak leren kinderen te plannen en samen te werken.
 • De kinderen van 0 tot 12 jaar uit Molenhoek kunnen boeken lenen bij de bibliotheek op school.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Basisschool De Grote Lier te Molenhoek. 

Deze website geeft u informatie over onder andere de kernwaarden en de visie op onderwijs, over de resultaten en  over de uitstroom naar het voortgezet onderwijs. De informatie is gebaseerd op gegevens van de Inspectie van Onderwijs en DUO. Waar nodig geeft de school een toelichting op de gegevens.

Via deze gegevens krijgt u deels een beeld van de school. Voor een vollediger beeld nodigen wij u van harte uit om de school te bezoeken! U bent welkom voor een gesprek en een rondleiding! 

Meer informatie over de school vindt u op de website: www.degrotelier.nl   

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Talent & Ontwikkeling
 • Enthousiasme & Plezier
 • Respect & Vertrouwen
 • Uitdaging & Betrokkenheid
 • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober  2020 bezochten 248 leerlingen De Grote Lier.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooljaar 2015-2016 is De Grote Lier overgestapt op andere schooltijden: het vijfgelijkedagenmodel.

Elke schooldag begint dan om 8.30uur en eindigt om 14.15u. Alle leerlingen eten samen met de leerkracht tijdens de middagpauze en spelen daarna onder toezicht van leraren een half uur buiten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven