Obs Keijzerschool

Windvaan 4 2751 ES Moerkapelle

Schoolfoto van Obs Keijzerschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht kijken we of een collega de groep kan vervangen. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn dan wordt de groep verdeeld over de andere groepen volgens een vast verdeelschema. We houden in de gaten of een groep evenredig verdeeld wordt over het jaar verspreid. We proberen in ieder geval te voorkomen dat de kinderen naar huis moeten worden gestuurd. In uitzonderlijke gevallen zou dit kunnen plaatsvinden. De kleuters kunnen we niet verdelen over de andere groepen. U wordt daar uiteraard zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht en mocht u zelf geen opvang kunnen regelen, dan zullen wij als school uw kunt opvangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven