Christelijke Basisschool Rehoboth

Windvaan 8 2751 ES Moerkapelle

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De belangrijkste resultaten van de laatst gehouden leerlingtevredenheidspeiling:

* Gemiddeld rapportcijfer van 8.4. Landelijk is dit een 8.1.

* De meeste leerlingen geven aan het behoorlijk goed naar de zin te hebben in de groep. 74% vindt dat je op onze school veel leert (landelijk is dit 78%). ü 74% vindt dat de juf/meester behoorlijk goed kan uitleggen.

* Het tevredenheidscijfer voor contact met de leerkracht is een 8.7, dat is 0.1 punt lager dan het landelijk gemiddelde.

* Van de wereldoriëntatie vakken vinden de leerlingen techniek het leukst. Van de kunstzinnige oriëntatie vakken vinden de leerlingen excursies het leukst.

* Rekenen vindt 78% best wel leuk, landelijk is dit 83%. 57% vindt taal best leuk, landelijk is dit 77%.

* Voor 96% zijn de regels best goed duidelijk. Relatief veel kinderen vinden het rustig in de klas (89% ten opzichte van het landelijk percentage van 74%).

* 54% vindt het overblijven best leuk, landelijk is dat 52%. 

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De samenvatting van het ouder- en leerlingentevredenheidsonderzoek 2014 is als bijlage toegevoegd.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven