Christelijke Basisschool Rehoboth

Windvaan 8 2751 ES Moerkapelle

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben een eigen pool van invallers, in het uiterste geval maken we gebruik van de inzet van onderwijsassistenten of verdelen we de groep over andere groepen. De leerlingen krijgen dan een pakket met zelfstandige werk- en leertaken mee.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen het team en de oudergroep willen we talenten en kwaliteiten benutten en aanwenden voor het onderwijs. Zo zijn er verschillende teamleden en ouders die de lessen Engels verzorgen. We streven op die manier ook naar kwaliteit als het gaat om de creatieve vakken en zaakvakken. Collega's nemen elkaars groep over.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In het werken in hoeken en groepen komen allerlei verschillende vakken en vaardigheden aan de orde. Thema's worden vertaald naar opdrachten die een bepaald ontwikkelingsdoel beogen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

1. We hebben de tijd voor bewegingsonderwijs geclusterd. Daardoor gaat er minder tijd verloren aan verkleden en de wandeltocht naar de gymlocatie.

2. De uren die in groep 3 aan lezen besteed wordt, is inclusief taal en spelling.

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Sinds jaar en dag is de zorg aan kinderen met een (specifieke) zorgbehoefte goed georganiseerd. In de laatste jaren zijn we onze aandacht tevens steeds meer gaan richten op de bollebozen. We hebben een wekelijks aanbod voor die plusgroepen vanaf groep 3 die een dagdeel in de week samenkomen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal 't Hobbelpaard is onderdeel van de StichtingQuadrant en het is gevestigd in Dorpshuis Op Moer. Deze PSZ heeft een zogenaamde meerwaardegroep. Men houdt bij het aanbod aan deze groep rekening met de kerkelijke achtergrond van de ouders.

Het taalprogramma wordt bepaald door de methode Puk&Ko. Voor peuters die extra zorg nodig hebben en aan de gemeentelijke criteria voldoen, wordt een speciaal aanbod van VVE gerealiseerd.

Stichting IJsselkids biedt ook de mogelijkheid voor peutereducatie. Deze stichting biedt tevens voor- en naschoolse opvang aan onder de naam Het Ganzennest, eveneens in Dorpshuis 'Op Moer'.

Terug naar boven