Christelijke Basisschool Rehoboth

Windvaan 8 2751 ES Moerkapelle

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth

In het kort

Toelichting van de school

Ouders hebben een prachtige taak! Ze mogen hun kinderen bij de hand nemen enze als gids inwijden in de 'geheimen' van het leven. De wereld wordt ontdekt. Tijdens die ontdekkingstocht zijn er ook anderen die iets te vertellen hebben zoals wij van de Rehobothschool. De Rehobothschool is een leer- en leefgemeenschap. Een gemeenschap waar het gaat om groei, in meerdere opzichten. Daar hebben we elkaar bij nodig. Het is zoals ons motto zegt: 'GROEIEN DOE JE SAMEN' In dit schoolvenster vindt u belangrijke informatie over onze school: ambitie en visie, gegevens en plannen, feiten en toelichtingen.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid voor alles
  • (talent) ontwikkeling en groei
  • verantwoordelijkheid nemen
  • samen leven, samen werken
  • liefde stempelt ons handelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben een aantal jaren van lichte groei gekend. De laatste jaren is de stijging echter groot. Op 1 oktober 2019 telde we 473 leerlingen. Daar zijn we uiteraard blij mee, want dat betekent continuïteit en een impuls om meer en kleinere groepen te formeren. Financiële krapte is niet aan de orde. We kunnen ons daardoor helemaal richten op de kwaliteit van omgang en onderwijs vanuit bijbels kader.

De leerlingen zijn verdeeld over 20 reguliere groepen en een instroomvoorziening. Alle leerjaren zijn onderverdeeld in twee of drie groepen. Het grote voordeel daarvan is dat de groepen in de regel niet zo groot zijn, er geen wachtlijsten zijn en de parallelcollega's samen op kunnen werken.   

Daarnaast hebben we een plusaanbod waarin het leren leren, het reflecteren en samenwerken gepaard gaan met een uitdagend, verbredend onderwijsaanbod. Dit aanbod realiseren we vooral in de Plusklassen.

Groot voordeel van de schoolgrootte is dat we van ieder leerjaar tenminste twee parallelgroepen hebben. Dat maakt samenwerken extra krachtig. 

Het Rehobothteam is energiek, collegiaal en enthousiast. Het welzijn van het kind staat bij ons voorop en bovenaan! Daarop zijn we aanspreekbaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
463
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle groepen starten om 08.30u.

De kleuters kunnen tien minuten voor aanvang met hun ouders of verzorgers naar binnen. De andere leerlingen kunnen eerst vijf minuten voor aanvang naar de klas. Daar worden ze door de leerkracht begroet. De tweede bel gaat drie minuten later. Dit is het signaal voor de kinderen dat ze naar hun lokaal moeten.

Dit zijn de lesuren die in de afgelopen jaren gerealiseerd zijn:

                                                       2014-2015   2016-2017    2017-2018    2018-2019   2019-2020   2020-2021   2021-2022   

aantal uren onderbouw (1-4)                3667,50        3637,25          3649,75          3596,00         3611,00         3603,75         3667,25

aantal uren bovenbouw (5-8)                4047,00        4010,00          4019,00          3955,00         3987,00         3973,00         4051,00

Totaal uren onder- en bovenbouw          7714,50        7647,25          7668,75          7551,00         7598,00         7576,75         7718,25

                                       


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zowel meester Van Wezel als juf Bos zijn aangesteld als interne vertrouwenspersoon. Zij monitoren de veiligheidsbeleving van kinderen en vormen het aanspreekpunt voor de leerlingen als ze niet met de eigen leerkracht durven praten. 

Terug naar boven