BS de Vonder

Kloosterlaan 32 5066 AN Moergestel

  • Schoolfoto van BS de Vonder
  • Schoolfoto van BS de Vonder
  • Schoolfoto van BS de Vonder
  • Schoolfoto van BS de Vonder
  • Schoolfoto van BS de Vonder

In het kort

Toelichting van de school

De Vonder is een nieuwe school met een transparant karakter. Een school waar je graag binnen komt, waar je wil spelen en leren. Wij zijn trots op ons gebouw en op het onderwijs dat wij geven. Onderwijs dat zich nog steeds door ontwikkelt en waar we de komende schooljaren extra aandacht gaan geven aan de visie op onderwijs en de uitwerking daarvan. Naast de vakken taal, rekenen, begrijpend lezen en alle andere vakken willen we ook werken aan het ontwikkelen van sociale talenten van kinderen. We willen dat elk kind een zo optimaal mogelijke ontwikkeling op onze school doormaakt

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Respect
  • Het kind centraal
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In onze regio is sprake van krimp van het aantal leerlingen.

Door de fusie van BS Hertog Jan en BS Graaf van Ursel is het leerlingenaantal van BS de Vonder toegenomen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
309
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven