Openbare Basisschool De Bienekebolders

Kloosterlaan 26 5066 AN Moergestel

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bienekebolders
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bienekebolders
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bienekebolders
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bienekebolders
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bienekebolders

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij O.B.S. De Bienekebolders

Fijn dat u de schoolvenster van openbare basisschool de Bienekebolders heeft gevonden. Graag vertellen we u meer over onze school. U vindt hier praktische informatie. Uiteraard kunt u op onze website www.bienekebolders.nl verder met ons kennismaken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sfeer en relatie
  • Welzijn
  • Hoog presterend
  • Zelfstandigheid
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na een krimp de afgelopen jaren is het leerlingenaantal van de Bienekebolders het afgelopen jaar flink gegroeid. Op de teldatum 1 oktober 2020 heeft OBS de Bienekebolders 86 leerlingen

Weergave

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven