interconfessionele basisschool De Klaverhoek

Margrietstraat 28 4782 AH Moerdijk

Schoolfoto van interconfessionele basisschool De Klaverhoek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van ibs de Klaverhoek.

Wij bieden u inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op de school.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de school: deklaverhoek.dewaarden.nl

Team ibs de Klaverhoek


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • gedragenheid
  • zingeving
  • vaardigheden
  • positief zelfbeeld
  • humor

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De gegevens op deze pagina zijn van de peildatum van 1 oktober 2022.

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de teldatum verplaatst naar 1 februari 2022.

Op 1-2-2022 zaten er 65 leerlingen op de Klaverhoek. 

Op de teldatum 1-2-2023 zaten er 62 leerlingen op de Klaverhoek.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Klaverhoek is qua schooltijden en vakantierooster een klassieke school. Wel zal er dit jaar een vervolgonderzoek plaats gaan vinden naar de behoefte van ouders ten aanzien van de schooltijden/continurooster. Werktijden worden steeds flexibelere ingevuld, ouders hebben andere wensen gekregen. Het is noodzakelijk dat wij weet hebben van wat er leeft onder de ouders ten aanzien van dit onderwerp.

Soms wijken de schooltijden af van het gebruikelijke dagrooster. Dit heeft dan te maken met bijzondere activiteiten, bijvoorbeeld de kerstviering. De lesuren die dan extra worden gemaakt zijn onderdeel van het totale lesprogramma of worden gecompenseerd. In de schoolkalender kunt u zien wanneer activiteiten buiten het gebruikelijke dagrooster zijn gepland. In de Nieuwsflits wordt hier melding van gemaakt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De meldcode huiselijk geweld kindermishandeling is in zijn volledigheid terug te vinden op de website van Stichting de Waarden of bereikbaar via onderstaande link.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Dit document is als bijlage ook aan deze schoolgids toegevoegd

Terug naar boven