Basisschool St Martinus

Chopinstraat 2 6566 DV Millingen aan de Rijn

  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de periode maart-juni 2020 is het tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 afgenomen.
De afname periode is langer geworden doordat de kinderen een aantal weken thuisonderwijs hebben gehad i.v.m. coronacrisis.

Wij zijn tevreden met de uitslag. We gaan deze ook met het team en met de leerlingraad bespreken en samen kijken waar we nog verbetering aan kunnen brengen.

Heeft u vragen over dit tevredenheidsonderzoek? Neem dan gerust contact op met de school.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het document dat u bij deze pagina vindt, staat de samenvatting van de uitslag van het School Tevredenheid Onderzoek dat in januari 2018 onder ouders en leerlingen is uitgevoerd.

Dit is het laatste Tevredenheid onderzoek dat onder de ouders is uitgevoerd. Uit dit onderzoek is een aantal punten naar voren gekomen waar we trots zijn. Deze willen we graag met u delen:

  • 96% van de ouders ziet hun kind met plezier naar school toe gaan
  • 89% van de ouders is tevreden over de informatievoorziening over hun kind
  • 97% van de ouders is tevreden over de sfeer en inrichting van de school 
  • 80% van de ouders is tevreden over de rust en orde op school
  • 94% van de ouders geeft aan dat hun kind zich veilig voelt op school 

De volledige terugkoppeling van dit tevredenheidsonderzoek aan de ouders, kunt u hieronder terugvinden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven