Basisschool St Martinus

Chopinstraat 2 6566 DV Millingen aan de Rijn

  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de maand april 2023 is het tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 afgenomen. De resultaten die u hier vindt spreken voor zich, waarbij we zeer tevreden zijn met het mooie cijfer dat wij van onze leerlingen krijgen!
Het bewust bezig zijn met het pedagogisch klimaat in alle facetten en het werken met de moderne methode voor de sociale- en emotionele ontwikkeling Kwink  draagt bij aan een fijn schoolklimaat. Onze school scoort gemiddeld een 7,8 op hoe kinderen zich in de klas voelen. Een 7,9 op hoe leerlingen de sociale en fysieke veiligheid ervaren op de ervaren sociale- en fysieke veiligheid.
Met het team, de leerlingraad en de ouders blijven we voortdurend in gesprek om te kijken wat we kunnen doen om deze mooie cijfers te behouden 

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In april 2022 is het laatste tevredenheidsonderzoek onder ouders uitgevoerd. De vragenlijst is door 34% van de ouders ingevuld en voldoet daarmee aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid.
Maar eerlijk is eerlijk, we hadden gehoopt op een (veel) groter deelname percentage.
De uitslag die u op deze pagina vindt, spreekt voor zich. Waar we vooral tevreden over zijn is de mooie score bij de vragen of uw kind met plezier naar school gaat en hoe veilig uw kind zich op school voelt. (Bij beide vragen is dit een 8,0.)

Met het team, oudervereniging en de MR gaan we in gesprek om te kijken wat we kunnen doen om de tevredenheid van de ouders nog beter te krijgen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven