Basisschool St Martinus

Chopinstraat 2 6566 DV Millingen aan de Rijn

  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de periode mei-juni 2021 is het tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 afgenomen.
De coronaperiode met de twee lockdowns heeft veel invloed gehad op de sociale cohesie van onze leerlingen. We merken dat we na de laatste lockdown meer moeten inzetten op een fijne dynamiek in de groepen. Dit is ook een van de redenen waarom we in het schooljaar 2021-2022 de gelden van het Nationaal programma Onderwijs (NPO) willen gebruiken om de groepen door de hele school heen zo klein mogelijk te maken. Daarnaast gaan we starten met een nieuwe en moderne methode in het kader van de sociale- en emotionele ontwikkeling en (hechte) groepsvorming. Wat betreft de veiligheid op school zijn we tevreden.  86% Van de leerlingen geeft aan zich veilig te voelen op school. Daarnaast geeft 88% aan niet of nauwelijks gepest te worden. Met het team, de leerlingraad en de ouders gaan we in gesprek om te kijken wat we kunnen doen om deze percentages nog hoger te krijgen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het document dat u bij deze pagina vindt, staat de samenvatting van de uitslag van het School Tevredenheid Onderzoek dat in januari 2018 onder ouders en leerlingen is uitgevoerd.

Dit is het laatste Tevredenheid onderzoek dat onder de ouders is uitgevoerd. Uit dit onderzoek is een aantal punten naar voren gekomen waar we trots zijn. Deze willen we graag met u delen:

  • 96% van de ouders ziet hun kind met plezier naar school toe gaan
  • 89% van de ouders is tevreden over de informatievoorziening over hun kind
  • 97% van de ouders is tevreden over de sfeer en inrichting van de school 
  • 80% van de ouders is tevreden over de rust en orde op school
  • 94% van de ouders geeft aan dat hun kind zich veilig voelt op school 

De volledige terugkoppeling van dit tevredenheidsonderzoek aan de ouders, kunt u hieronder terugvinden.

In januari/ februari 2022 vindt het volgende tevredenheidsonderzoek onder de ouders plaats.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven