Basisschool St Martinus

Chopinstraat 2 6566 DV Millingen aan de Rijn

 • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
 • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
 • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
 • Schoolfoto van Basisschool St Martinus

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Structuur
 • Jeelo school
 • Handelingsgericht Werken
 • Goed gedrag stimuleren
 • In ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Martinusschool heeft, net als veel andere scholen in Nederland, te maken met een dalend leerlingaantal.
Deze daling zet zich de komende jaren door. Op 1 oktober 2020 had de Martinusschool 340 leerlingen.  Naar verwachting zal dit de komende jaren verder dalen naar ongeveer 310 in 2023.

Bij het aanmelden van nieuwe leerlingen houden we de volgende afspraken in acht:

 • Ieder kind kan op de dag dat het 4 jaar wordt, officieel geplaatst worden. 
 • Er wordt altijd contact opgenomen met het Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal, Gastouder of vorige school om informatie op te vragen betreffende de nieuwe leerling.
 • In overleg met de IB-er wordt besloten of een kind direct volledig kan starten, het kind geleidelijk instroomt, het kind niet geplaatst kan worden (zie Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs).
 • Het kind kan 4 dagdelen meedraaien, in de weken voordat het 4 jaar wordt. Deze wenmomenten worden in overleg tussen ouders en leerkracht bepaald.
 • Kinderen die bij ons starten moeten overdag zindelijk zijn. Ouders dienen te melden dat hun kind niet zindelijk is voordat het kind bij ons op school begint. In overleg wordt dan bepaald wanneer het kind wel kan beginnen.
 • De ouders van de kinderen  die in mei of juni 4 worden, krijgen het advies  hun kind pas na de zomervakantie in te laten stromen. Deze leerlingen zullen anders in een zeer drukke periode instromen, in een volle groep waarvan de samenstelling na de zomervakantie behoorlijk anders zal zijn.  De kinderopvang heeft aangegeven dat deze kinderen daar kunnen blijven.
 • De kinderen die in mei, juni, juli of augustus  4 worden en na de zomervakantie instromen hebben geen wenmomenten. Zij kunnen in de laatste schoolweek voor de zomervakantie een middag meedraaien.
 • De augustus kinderen (jarig in de periode eerste schooldag- 31 augustus) kunnen de eerste schooldag starten.
  Deze kinderen kunnen vanaf dat moment de hele week naar school.
 • De ouders van de kinderen die in december jarig zijn, worden geadviseerd het kind pas in januari naar school te laten gaan. Eventuele wenmomenten in deze maand vinden plaats in overleg tussen leerkracht en ouders.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
340
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze schooltijden zijn voor alle groepen gelijk.

De Tussenschoolse Opvang wordt verzorgd door TSO-medewerkers van Brood en Spelen. U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl/aanmelden.  
De TSO vindt plaats in de school.
Klik hier voor de kosten en de overige overblijfinformatie.

De BSO wordt door Humankind Kinderopvang- en ontwikkeling (voorheen Humanitas) geregeld. De kinderen kunnen ook tijdens vrije dagen en schoolvakanties worden opgevangen. Aan deelname aan de BSO zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover vindt u op www.humankind.nl .

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

De protocollen "agressie, geweld en seksuele intimidatie", "e-mail, internet en sociale media" en de school- en klassenregels zijn opgenomen in het School VeiligheidsPlan. Dit schoolveiligheids is te vinden op onze website: www.martinusschoolmillingen.nl, onder het kopje 'School'.

Terug naar boven