Basisschool St Martinus

Chopinstraat 2 6566 DV Millingen aan de Rijn

  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Structuur
  • Jeelo school
  • Handelingsgericht Werken
  • Goed gedrag stimuleren
  • In ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2021 had de Martinusschool 330 leerlingen. Naar verwachting zal dit de komende jaren redelijk stabiel blijven.

In het schooljaar 2022-2023 heeft de school 16 reguliere groepen en 1 integratieklas. In deze integratieklas zitten leerlingen met een didactische achterstand en zwakke executieve functies. Door ze deel te laten nemen aan de integratieklas voorkomen we dat deze leerlingen uitstromen naar het SBO.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
330
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze schooltijden zijn voor alle groepen gelijk.

De Tussenschoolse Opvang wordt verzorgd door TSO-medewerkers van Brood en Spelen. U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl/aanmelden.  
De TSO vindt plaats in de school.
Klik hier voor de kosten en de overige overblijfinformatie.

De BSO wordt door Humankind Kinderopvang- en ontwikkeling (voorheen Humanitas) geregeld. De kinderen kunnen ook tijdens vrije dagen en schoolvakanties worden opgevangen. Aan deelname aan de BSO zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover vindt u op www.humankind.nl .

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De protocollen "agressie, geweld en seksuele intimidatie", "e-mail, internet en sociale media" en de school- en klassenregels zijn opgenomen in het School VeiligheidsPlan. Dit School VeiligheidsPlan is te vinden op onze website: www.martinusschoolmillingen.nl, onder het kopje 'School'.

Bij vermoedens van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling, volgen wij de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt deze meldcode vinden door hier te klikken. 

Terug naar boven