Openbare Basisschool De Kameleon

Langenboomseweg 1 A 5451 JH Mill

  • Met Jeelo werken we door de hele school op een projectmatige manier in heel brede zin aan de verkenning van de wereld.
  • Leerlingen maken kennis met kunst, cultureel erfgoed en media. Ze leren hun eigen creativiteit te gebruiken en te ontwikkelen.
  • Naast tekenen en handvaardigheid, kennen wij de crea-uren waarbij de gebruik maken van de hulp van ouders.
  • De kring is kenmerkend voor onze school. In de kring ontmoeten we elkaar, delen we lief en leed, geven we instructie en presenteren we.
  • Een school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen. Welbevinden en betrokkenheid zijn voorwaarden om te komen tot leren.

Het team

Toelichting van de school

De zorg voor personeel is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Stichting Openbaar Onderwijs Invitare wil goed voor haar mensen zorgen. In een integraal personeelsbeleidsplan is invulling gegeven aan deze zorg voor het personeel. Integraal personeelsbeleid betekent voor Invitare het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van de medewerkers op de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school en de stichting. Deze afstemming houdt rekening met de strategische positie van de school en de onderwijsvisie van de school en de stichting.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht verzorgt een vervanger de lessen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Kameleon werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Tijdens het projectwerk in Jeelo, werken de kinderen groepsdoorbrekend in de minibouw. De minibouwen zijn als volgt; groep 1-2/groep 3-4/groep 5-6/groep 7-8. Ook bij andere vakken werken kinderen soms in een ander jaargroep. Tijdens de creatieve middagen werken de kinderen ook in de minibouw.

De reken- en taallessen worden in de groep gegeven en de kinderen werken binnen de eigen groep op verschillende niveaus. Elke ochtend starten we in de groepen 4-8 met LIST lezen. Hierbij werken we groepsdoorbrekend, sommige kinderen lezen stil in een zelf gekozen leesboek, andere kinderen lezen in duo's of met tutoren. De oudere kinderen helpen de jonge kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven