Openbare basisschool de Kameleon

Langenboomseweg 1 A 5451 JH Mill

  • Met Jeelo werken we door de hele school op een projectmatige manier in brede zin aan de verkenning van de wereld.
  • Leerlingen maken kennis met kunst, cultureel erfgoed en media. Ze leren hun eigen creativiteit te gebruiken en te ontwikkelen.
  • Naast tekenen en handvaardigheid, kennen wij de crea-uren waarbij de gebruik maken van de hulp van ouders.
  • De kring is kenmerkend voor onze school. In de kring ontmoeten we elkaar, delen we lief en leed, geven we instructie en presenteren we.
  • Een school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen. Welbevinden en betrokkenheid zijn voorwaarden om te komen tot leren.

In het kort

Toelichting van de school

De Kameleon is een Openbare Basisschool en in 1999 opgericht. Op de Kameleon werken 19 enthousiaste, deskundige en gemotiveerde collega`s met hart voor kinderen. Op 1 februari 2024 telt onze school 186 kinderen verdeeld over 8 groepen. De Kameleon kenmerkt zich door een uitnodigende, laagdrempelige, transparante cultuur waarin samenwerking met ouders en omgeving zichtbaar zijn in allerlei vormen. Naast de standaard methodes voor rekenen  en taal werken we voor de sociaal emotionele ontwikkeling met Klassenkracht en Fides. Maar ook List, een aanpak voor de technische leesvaardigheid, wordt schoolbreed aangeboden. Op de Kameleon werken we projectmatig met Jeelo (wereldoriëntatie); samen leren, samen leven, zelfstandig leren. Binnen de projecten is ruime aandacht voor maatschappelijke organisaties in de directe omgeving en spelen naast kennis ook vaardigheden en competenties en belangrijke rol.
De Kameleon: In verbinding met de samenleving het beste uit kinderen halen.

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de organisatie en de resultaten van OBS de Kameleon. 

Team Obs de Kameleon

Onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Invitare

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Lerend
  • Kansrijk
  • Kwaliteitsbewust
  • Uitnodigend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum, 1 februari 2024, telt de Kameleon 186 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 hanteert de school het vijf-gelijke-dagenmodel. Alle kinderen volgen van 8.30 u tot 14.00 uur onderwijs. De kinderen lunchen en pauzeren samen met de leerkracht in de klas.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Kameleon gaan we met respect om met elkaar en met onze omgeving. Via regels en afspraken zorgen we ervoor dat de schoolomgeving voor de kinderen prettig, veilig en voorspelbaar is. In elke groep gelden de groepsregels en op schoolniveau hebben we algemene afspraken gemaakt die we met de kinderen regelmatig oefenen en bespreken.

Zo beginnen we het schooljaar in iedere groep met het opstellen van een missie. Hierbij volgen we de methode Klassenkracht. Deze missie staat gedurende het jaar centraal in de klas en geeft antwoord op de vraag 'Wat voor klas willen we dit jaar zijn met elkaar?' Zodra de missie is geformuleerd worden er concrete regels bedacht om deze missie te behalen. Bij het bedenken van de missie en de regels neemt de leerkracht, met name in de bovenbouw, een begeleidende rol aan. Het is belangrijk dat de kinderen zo veel mogelijk de regels zelf bedenken, zodat de regels niet opgelegd worden, maar echt van de kinderen zijn. De leerkracht stuurt dit proces met de duidelijke handvatten die Klassenkracht biedt. 

Terug naar boven