Openbare Basisschool De Kameleon

Langenboomseweg 1 A 5451 JH Mill

  • Projectmatig werken we iedere periode met alle groepen aan hetzelfde thema. Ieder thema nodigen we gastsprekers uit en doen we een excursie.
  • Op de Kameleon is een vakleerkracht muziek. Kamelens is de schoolband van het Kindcentrum.
  • Feesten, verjaardagen en andere bijzondere momenten worden gevierd of herdacht.
  • De kring is de centrale opstelling in de groep. In de kring delen we, vertellen we, geven we instructie, leren en spelen we met elkaar.
  • Samenwerken en samen werken zijn kernbegrippen op onze school.

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool de Kameleon is een sfeervolle en fijne school. We gaan met respect met elkaar om en werken samen met de kinderen aan hun zelfvertrouwen en hun betrokkenheid.Op de Kameleon willen we in verbinding met de omgeving het beste uit kinderen halen. We geven onderwijs op maat en werken met de projecten van Jeelo. 'Samen werken, samen leven en zelfstandig leren' zijn kernbegrippen. 

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de organisatie en de resultaten van OBS de Kameleon. 

Team Obs de Kameleon

Onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Invitare

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Lerend
  • Kansrijk
  • Kwaliteitsbewust
  • Uitnodigend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de gemeente Mill is sprake van een daling van het aantal geboortes. Als gevolg hiervan daalt het leerlingenaantal van de Kameleon en op 1 oktober 2020 zijn 185 kinderen ingeschreven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 hanteert de school het vijf-gelijke-dagenmodel. Alle kinderen volgen van 8.30 u tot 12.00 u en van 12.30 u tot 14.00u onderwijs. De kinderen lunchen en pauzeren tussen 12.00 u en 12.30 u op school, onder begeleiding van de leerkrachten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Kameleon gaan we met respect om met elkaar en met onze omgeving. Via regels en afspraken zorgen we ervoor dat de schoolomgeving voor de kinderen prettig, veilig en voorspelbaar is. In elke groep gelden de groepsregels en op schoolniveau hebben we algemene afspraken gemaakt die we met de kinderen regelmatig oefenen en bespreken.

Zo beginnen we het schooljaar in iedere groep met het opstellen van een missie. Hierbij volgen we de methode Klassenkracht. Deze missie staat gedurende het jaar centraal in de klas en geeft antwoord op de vraag 'Wat voor klas willen we dit jaar zijn met elkaar?' Zodra de missie is geformuleerd worden er concrete regels bedacht om deze missie te behalen. Bij het bedenken van de missie en de regels neemt de leerkracht, met name in de bovenbouw, een begeleidende rol aan. Het is belangrijk dat de kinderen zo veel mogelijk de regels zelf bedenken, zodat de regels niet opgelegd worden, maar echt van de kinderen zijn. De leerkracht stuurt dit proces met de duidelijke handvatten die Klassenkracht biedt.

Terug naar boven