Kindcentrum De Kastanjelaar

Elsenstraat 3 5763 AP Milheeze

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Kastanjelaar
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Kastanjelaar
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Kastanjelaar
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Kastanjelaar
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Kastanjelaar

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool "de Kastanjelaar" is een katholieke school waar we het belangrijk vinden om kinderen van instromer tot schoolverlater zoveel mogelijk passend onderwijs te bieden door ze op een zodanige manier te prikkelen dat ze na de basisschool de volgende stap kunnen zetten naar het VO. Hierbij ligt de focus op het onderwijsleerproces van alle leerlingen, ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Basisschool "de Kastanjelaar" investeert continu in het versterken en verdiepen van de deskundigheid van leerkrachten. De leerkrachten werken opbrengstgericht en worden hierbij ondersteund door een Intern Begeleider.

Basisschool "de Kastanjelaar" ontwikkelt zich naar een Brede School. Er wordt ook dagopvang, peuterspeelzaalwerk en voor- en naschoolse opvang aangeboden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van Fides kinderopvang, www.fideskinderopvang.nl .

Meer informatie over basisschool "de Kastanjelaar" kunt u vinden op de site van de school, www.dekastanjelaar.nl .

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kastanjelaar is een kindcentrum.

Wij hebben de volgende groepen:

- dagopvang voor 0 tot 4 jarigen

- peuterwerk

- kleuterbouw met twee kleutergroepen

- middenbouw met een groep 3-4 en een groep 4-5

- bovenbouw met een groep 6-7 en een groep 7-8

- buitenschoolse opvang

 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven