Tjongerschool

Schoterlandseweg 95 8454 KD Mildam

Schoolfoto van Tjongerschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ook in het schooljaar 2021-2022 is de kinderen gevraagd, door het invullen van de vragenlijsten van Zien om hun gevoel van veiligheid te scoren. De kinderen geven de klas en de school gemiddeld een 7,5. Helaas had deze lijst echter gepubliceerd dienen te worden in Vensters. Hier is administratief iets misgegaan helaas. Dat maakt dat wij nu via Vensters de cijfers niet kunnen publiceren dit schooljaar. 

We nemen komende november de vragenlijst opnieuw af en zullen volgend jaar de cijfers ook weer compleet in de schoolgids zetten. We vinden veiligheid in de school zeer belangrijk, dus dit heeft onze aandacht. We werken met elkaar aan een vreedzame school. De regels en afspraken zijn daarbij belangrijk. Nog belangrijker vinden we eigen verantwoording, samenwerken en delen. Zo maken we onze school een prettige en veilige omgeving met elkaar.

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst ouder tevredenheid zal komend schooljaar worden afgenomen. Dan kunnen we onze sterke punten onderstrepen en onze leerpunten aandacht schenken!
Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven