IKC De Boomgaard

Beatrixplein 5 3271 BA Mijnsheerenland

  • We zijn een 'EarlyBird-school': vroegschools Engels van groep 1 t/m 8, twee keer per week door een
  • Schoolfoto van IKC De Boomgaard
  • Werken op tablets aan de kernvakken met digitaal lesmateriaal dat sterk wordt afgestemd op de individuele onderwijsbehoefte.
  • Schoolfoto van IKC De Boomgaard
  • In ons streven de brede ontwikkeling van een kind aan te spreken, neemt creativiteit een belangrijke plaats in.

In het kort

Toelichting van de school

Op De Boomgaard komen kinderen in een veiligegezellige en duidelijk gestructureerde leeromgeving. We geven ons onderwijs ontwikkelingsgerichttoekomstgericht en waardegericht vorm. We bereiden kinderen voor op succesvol functioneren in “de wereld van de toekomst” en besteden daarom veel aandacht aan persoonsontwikkeling en levensvaardigheden. De kinderen maken (naast  boeken en schriften) gebruik van de “Snappet”, een tablet waarmee ieder kind digitaal les- en oefenmateriaal krijgt dat wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van elk kind. De Boomgaard is een “EarlyBird” school. Van groep 1 t/m 8 wordt op hoog niveau (vroegschools) Engels aangeboden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open
  • Ontwikkelingsgericht
  • Gelukkig
  • Samen
  • Toegewijd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Boomgaard is een openbare school in het dorp Mijnsheerenland. Momenteel bezoeken rond de 230 leerlingen, verdeeld over 10 groepen, dagelijks de school. Afgelopen jaren heeft de school een stevige stijging laten zien in het aantal leerlingen. De meeste leerlingen die de school bezoeken komen uit het dorp, maar door ons unieke concept als Leader-In-Me-School mogen wij ook leerlingen uit omliggende dorpen verwelkomen. 

Dit schooljaar zijn we gestart met drie kleine kleutergroepen, die we bewust gemengd samenstellen. (jongere en oudere kleuters bij elkaar).

Vanaf groep 3 streven we naar het werken in homogene groepen. Echter kan het voorkomen dat door groei in leerlingaantal de keuze gemaakt wordt voor het realiseren van een combinatiegroep. Voor schooljaar 2021/2022 hebben we binnen onze school naast enkele groepen ook met een 3/4 combinatiegroep.  

Door kritische te blijven kijken naar onze groepssamenstelling kunnen we onze ambitie om voor elke leerling een hoogwaardig onderwijsaanbod te bieden goed realiseren. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
235
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school houdt vast aan de 'traditionele' schooltijden vanuit de overtuiging dat dit ondersteunend is aan het leerproces van de kinderen. Een langere ochtend (3,5  uur incl. 15 min. pauze) en een kortere middag (2 uur) met een ruime pauze daartussen voor een rustige lunch en een stuk ontspanning, komt de concentratie ten goede. We zien ook voordelen in een kortere opvangtijd na school voor degenen die van de BSO gebruik maken. In een uitgebreide peiling in 2016/2017 is gebleken dat dit breed wordt gedragen door onze ouders. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven