Openbare Basisschool Twister

Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht

  • Het schoolplein en hoofdingang van OBS Twister in Mijdrecht
  • Solderen tijdens een ambachtsles bij het Techlab. De andere groep had programmeren met de B-Bot.
  • De dansdocent van OBS Twister geeft les aan een groep 1/2.

In het kort

Toelichting van de school

OBS Twister is een openbare basisschool in Mijdrecht, waar iedereen welkom is ongeacht zijn/haar achtergrond.

Samen(werking) tussen leerlingen, leerkrachten en ouders maakt deel uit van ons motto: “samen betrokken leren”.

Kenmerkend voor OBS Twister zijn onze twee leerpleinen. De leerpleinen bestaan uit verschillende werkplekken waar kan worden samengewerkt. Daarnaast is er een multifunctionele ruimte, die gebruikt wordt voor teambijeenkomsten, maar waar ook leerlingen individueel kunnen werken. 

Rond de school bevinden zich twee speelpleinen, een centraal plein (met een gedeelte voor de kleuters) en een voetbalveldje.  Het centrale plein is gedeeltelijk ingericht als freerunning plein. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Verantwoordelijk
  • Nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven