Daltonschool De Windroos

Proostdijstraat 39 3641 AT Mijdrecht

  • Schoolfoto van Daltonschool De Windroos
  • De leerlingen plannen en reflecteren hun werk.
  • De leerlingen werken met een taakbrief, waarin ze zelf plannen en reflecteren.
  • Coachen van leerlingen in een veilige omgeving.

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit bevoegde leerkrachten en deze worden ondersteund door een leraarondersteuner en onderwijsassistenten. In elke bouw zijn één of meer onderwijsassistenten die ondersteunen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Teamleden zullen elkaar bij verlof vervangen. Incidenteel worden de leraarondersteuner of onderwijsassistenten ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

    

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

    

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

       

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven