Daltonschool De Windroos

Proostdijstraat 39 3641 AT Mijdrecht

  • De leerlingen plannen en reflecteren hun werk.
  • De leerlingen werken met een taakbrief, waarin ze zelf plannen en reflecteren.
  • Coachen van leerlingen in een veilige omgeving.
  • Schoolfoto van Daltonschool De Windroos

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Daltonschool De Windroos

Op De Windroos coachen we kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandige leerlingen. Want de wereld van nu vraagt om zelfbewuste mensen, die weten wat ze willen en kunnen. Daarom ontdekken de kinderen iedere dag opnieuw waar ze goed in zijn. Samen met anderen werken ze aan hun leerdoelen en vullen elkaar aan vanuit hun eigen, unieke vaardigheden. Zo ervaren onze leerlingen al op jonge leeftijd de kracht van samenwerken.

Wij geven kinderen de verantwoordelijkheid die past bij hun leeftijd en individuele mogelijkheden. Het resultaat? Enthousiaste en gemotiveerde leerlingen, die genieten van samen ontdekken en leren. Dat is waar wij als team voor gaan.

Op deze pagina's vind u meer informatie over onze school. Meer weten? Bel ons voor een rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vrijheid in gebondenheid
  • Samenwerking
  • Zelfstandigheid
  • Effectiviteit en doelmatigheid
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven