Driehuisschool

Bozenhoven 156 3641 AJ Mijdrecht

Schoolfoto van Driehuisschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof voor de leerkrachten is geregeld volgens de richtlijnen van de CAO. Als een leerkracht ziek is zorgen wij zo goed mogelijk voor vervanging. In enkele gevallen, als er geen vervanging is, zullen we de ouders vragen om de kinderen thuis te houden. Wij zullen dan zorgen dat er werk klaar staat in Google classroom. Indien nodig zorgen wij voor opvang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In deze groepen wordt de belangrijke basis gelegd voor de rest van de schoolontwikkeling. Om zich goed te kunnen ontwikkelen moeten de kinderen zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig zijn en zich durven uiten. Aan deze basisvoorwaarden wordt gewerkt binnen de kleutergroep. Het ene kind is hierin verder dan het andere, maar het zijn essentiële voorwaarden om tot leren te komen. In de kleutergroepen is door de organisatievorm met kringen en hoeken veel mogelijk op het gebied van differentiatie en zelfstandig werken.

Er wordt 's ochtends en 's middags gewerkt met een kring. Daarnaast werken de kinderen in groepjes aan hun tafel en in de verschillende hoeken: ? er vinden taal– en rekenactiviteiten plaats;

? er wordt met ontwikkelingsmateriaal gewerkt;

? er wordt veel aan expressie gedaan;

? er zijn dagelijks bewegingsactiviteiten; Om zich goed te kunnen ontwikkelen moeten de kinderen ook nieuwsgierig, ondernemend en onderzoekend zijn en op hun eigen niveau kunnen werken.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In onze schoolgids staat uitgewerkt welke lesmethoden wij inzetten om te voldoen aan het aanleren van de cruciale leerdoelen.

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven