Basisschool De Kersentuin

Wersakker 55 5731 KE Mierlo

  • Schoolfoto van Basisschool De Kersentuin
  • Schoolfoto van Basisschool De Kersentuin
  • Schoolfoto van Basisschool De Kersentuin
  • Schoolfoto van Basisschool De Kersentuin
  • Schoolfoto van Basisschool De Kersentuin

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als school werken we er aan om uit de kinderen te halen wat er in zit. De afgelopen jaren leverde dat steeds een positieve eindtoets op. De school scoort telkens op of boven het landelijk gemiddelde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Als school meten we de onderwijskwaliteit aan de hand van drie zaken:

  • De opbrengsten van het onderwijs;
  • Het sociaal welbevinden van de kinderen;
  • De vaardigheden die de kinderen nodig hebben voor de toekomst.

De opbrengsten worden in kaart gebracht met behulp van periodieke toetsen.

Twee keer per jaar analyseren we de opbrengsten van ons onderwijs, zowel de tussen- als de eindresultaten. Dit doen we per kind, wat leidt tot een perfecte afstemming van het leeraanbod. We doen het echter ook op school- en groepsniveau. we zijn steeds aan het kijken hoe de opbrengsten verbeteren of juist teruggaan. Zo kunnen we het onderwijs verbeteren waar nodig.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven