Basisschool De Kersentuin

Wersakker 55 5731 KE Mierlo

 • Schoolfoto van Basisschool De Kersentuin
 • Schoolfoto van Basisschool De Kersentuin
 • Schoolfoto van Basisschool De Kersentuin
 • Schoolfoto van Basisschool De Kersentuin
 • Schoolfoto van Basisschool De Kersentuin

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Eenbes kindcentrum De Kersentuin

De Kersentuin is aangesloten bij Eenbes Basisonderwijs. Wij staan voor Samen vernieuwend leren.

Bij ons voelen kinderen zich thuis. We hebben een veilige omgeving waarin we open me elkaar communiceren. Onze professionele leerkrachten halen het beste uit uw kind.

We doen dit samen met u, als ouder. We zijn toegankelijk voor iedereen.

De kinderen staan bij ons dan ook centraal. Hun ontwikkeling en leerbehoefte stuurt ons onderwijsaanbod. We doen dit steeds met een knipoog naar de toekomst. 

Voor nu nodigen wij u graag uit verder te kijken op onze website of langs te komen op onze fijne school.

De Kersentuin: Rijp voor de toekomst!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Betrokken
 • Professioneel
 • Toegankelijk
 • Samen werkend
 • Innovatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van Nederland worden in Mierlo minder kinderen geboren dan voorheen.

Hierdoor daalt het aantal leerlingen, ook op De Kersentuin. 

Toch komen er verhoudingsgewijs evenveel kinderen van 4 jaar naar onze school als naar de scholen om ons heen.

We blijven een kleine maar gezonde school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen Kindcentrum De Kersentuin werken kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal samen om kinderen van 0 tot 13 jaar een volledig dagarrangement te kunnen bieden. Dit doen we in de schoolperiode, maar ook in de vakanties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Kersentuin hanteert een Veiligheidsplan. In dit plan staan de volgende zaken beschreven:

 • Een stappenplan bij calamiteiten
 • Hoe we omgaan met media
 • Rouwprotocol
 • Regels ter voorkoming van agressie op school
 • Schoolafspraken en -regels

Terug naar boven