Openbare Basisschool 't Schrijverke

Heer van Grevenbroeckweg 1 5731 EK Mierlo

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Schrijverke

In het kort

Toelichting van de school

OBS ’t Schrijverke is een openbare brede school die gebruik maakt van twee locaties: Locatie Luchen, een nieuw gebouw in een snelgroeiende nieuwbouwwijk en locatie Centrum, een wat ouder gebouw in Mierlo-dorp. 

Wij zijn een school die staat voor traditioneel onderwijs in de goede zin van het woord. Op ‘t Schrijverke hebben we het dan over effectief onderwijs; onderwijs dat bewezen robuust is. 

Op onze school werken we dagelijks met veel plezier aan het realiseren van goede lessen binnen een fijn schoolklimaat. In onze optiek zijn dat zijn de twee pijlers waarop effectief onderwijs steunt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Expliciete directe instructie
  • De groep als basis
  • Fijn schoolklimaat
  • Structuur & duidelijkheid
  • Effectief onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
420
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

’t Schrijverke heeft een continurooster. Dat wil zeggen dat alle kinderen tussen de middag op school overblijven onder toezicht van de personeelsleden van ’t Schrijverke. In de klas eten en drinken de kinderen hun eigen meegebrachte boterhammen op. Tijdens het opeten van de boterhammen vindt er een rustige activiteit plaats (o.a. voorlezen door de leerkracht of het kijken naar een uitzending van School TV). Na het eten spelen de kinderen buiten (bij slecht weer binnen). Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden.

Op school is voorschoolse- en buitenschoolse opvang mogelijk voor uw kind, ook tijdens de schoolvakanties. De professionele organisatie kinderopvang Dolfijn verzorgt deze opvang. Informatie kunt u op school inwinnen of u kunt contact opnemen met KDV Dolfijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven