't Hunnighouwersgat

Zuid Midslandweg 19 A 8891 GH Midsland

  • Schoolfoto van 't Hunnighouwersgat
  • Schoolfoto van 't Hunnighouwersgat
  • Schoolfoto van 't Hunnighouwersgat
  • Schoolfoto van 't Hunnighouwersgat
  • Schoolfoto van 't Hunnighouwersgat

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit: één locatiedirecteur, één intern begeleider, zevenleerkrachten (voornamelijk fulltime), één onderwijsassistent en één vakleraar bewegingsonderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op 't Hunnighouwersgat maken wij gebruik van een vervangingspool. 
Indien dit niet toereikend is, lossen wij de vervanging intern op met behulp van ambulant personeel of door middel van opsplitsing van leerlingen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

“Op Obs ’t Hunnighouwersgat willen wij in een stabiele omgeving waar de natuurlijke nieuwsgierigheid naar de wereld en elkaar het uitgangspunt is, een fundamentele bijdrage leveren aan de optimale ontwikkeling van kinderen, zodat zij zich met hoofd, hart en handen, kunnen ontwikkelen tot mensen die met een open blik, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef in de wereld staan”. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school voorziet in ruime mate aan de basisvoorziening, beschikt intern over veel deskundigheid en kan extern rekenen op een ruime mate van ondersteuning. Dit impliceer dat wij ook kunnen voldoen aan de vraag naar opvang van kinderen met bijzondere behoeftes. Het voorkomt verwijzing naar SBO en SO. Alle ontwikkelingen in de komende jaren zijn al ingezet en onze plannen zullen deze optimaliseren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven