Basisschool De Wegwijzer

Pienterpad 3 1775 AX Middenmeer

  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We nemen de mening van onze leerlingen serieus en daarom meten we eens per twee jaar de tevredenheid (groep 6 t/m 8). In de uitkomsten is een hoge tot zeer hoge mate van tevredenheid zichtbaar; dit bevestigt het beeld dat we zelf ook al hadden. Er heerst een fijne sfeer op school. Uit de vragenlijsten zijn daarom geen actiepunten voortgekomen. 


In het schooljaar 2024-2025 worden de leerlingen opnieuw bevraagd. 

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We hechten veel waarde aan de mening van ouders over hoe zij tegen de kwaliteit van onze school aankijken. Eens per twee jaar meten we de tevredenheid via een vragenlijst onder alle ouders. In de uitkomsten is een hoge mate van tevredenheid zichtbaar; dit bevestigt het beeld dat we zelf ook al hadden. Uit de vragenlijsten zijn daarom geen actiepunten voortgekomen. In het schooljaar 2024-2025 worden de ouders opnieuw bevraagd.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven