Basisschool De Wegwijzer

Pienterpad 3 1775 AX Middenmeer

  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van basisschool De Wegwijzer in Middenmeer. 

De Wegwijzer is een kleinschalige basisschool waar de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen wordt geprikkeld. Met de Kanjertraining als stevig fundament, Engels vanaf groep 1 en thematisch werken via IPC ontwikkelen de kinderen zich tot wereldwijze burgers.

Onze slogan is: ‘’Samen spelend en lerend de wereld ontdekken.’’

Excellente School
Eind juni 2022 hebben we van de onderwijsinspectie het predicaat ''Excellente School 2022-2025'' uitgereikt gekregen. Het predicaat Excellente School is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. In ons geval waardeerde de inspectie onze manier van werken die gericht is op het dagelijks versterken van het onderwijs aan onze leerlingen. 
De onderwijsinspectie waardeerde de school in mei 2022 al als ‘Goed.’

Als u nieuwsgierig bent geworden, en meer over onze school wilt weten, kunt u contact met ons opnemen voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via de telefoon op 0227-502 113, of door het sturen van een e-mail naar wegwijzer-middenmeer@kopwerk.nl

We kijken er naar uit u te mogen ontvangen. 

Sonja Wierenga
(directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Prettig schoolklimaat
  • GOED onderwijs (inspectie)
  • Thematisch werken (IPC)
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingaantallen in Middenmeer zijn niet te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Onze omgeving kent vooral kleine dorpsscholen. Ook de Wegwijzer behoort tot deze groep. Het aantal kinderen in Middenmeer is de afgelopen tien jaar enorm afgenomen. Ondanks de krimp in Middenmeer is ons leerlingenaantal redelijk stabiel gebleven. Dit is te verklaren vanuit de stabiliteit van de school en de grote mate van tevredenheid onder de kinderen en ouders.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
96
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken op onze school met een continurooster. De leerlingen eten tussen de middag in de eigen klas met de eigen leerkracht (ma, di, do & vrij). Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij om 12.30u en wordt er thuis gegeten. 

Als ouders voor- en/of naschoolse opvang willen afnemen kan dit via Partou kinderopvang die in onze Brede School gehuisvest is. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school staat bekend om de fijne sfeer en het prettige klimaat onder de kinderen, de ouders en de leerkrachten. De uitkomsten van de laatste veiligheidsmeting onder onze leerlingen bevestigen dit beeld. 

Terug naar boven