Openbare Basisschool De Peppel

Pienterpad 1 1775 AX Middenmeer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppel

In het kort

Toelichting van de school

Op de Peppel vinden we betrokkenheid, welbevinden en veiligheid van- en voor leerlingen belangrijk voor het leren. Daarom creëren we een uitdagende en prikkelende leeromgeving waarin nieuwsgierigheid wordt ontwikkeld en kennisoverdracht plaatsvindt. Naast het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden, gaat het hierbij ook om het zich eigen maken van normen en waarden die voor ieder kind, nu en later, nodig zijn. Uw kind staat centraal; je mag en kunt zijn wie je bent. We willen de unieke talenten van ieder kind optimaal ontwikkelen en de zelfredzaamheid bij ieder kind stimuleren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdekken & Nieuwsgierig
  • Veilig & Verbonden
  • Speels & Plezier
  • Zelfstandig & Verantwoordelijk
  • Groei & Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingenraad
De Peppel heeft een officiële leerlingenraad. Een leerlingenraad die de school kan adviseren over allerlei zaken die voor de leerlingen op onze school belangrijk zijn. 

De leerlingen adviseren de directie en het team over schoolse aangelegenheden.
De leerlingen doen leerervaringen op m.b.t. het democratisch proces.
De kinderen leren om rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander.
De leerlingen in de leerlingenraad zijn afkomstig uit de groepen 5 tot en met 8 en komen gemiddeld iedere zes weken bij elkaar.

Zaken die ter bespreking in de vergadering kunnen worden ingebracht zijn bijvoorbeeld: Schoolregels, inrichting van de school of het schoolplein, uitstapjes, vieringen, buitenspelen of het overblijven. De onderwerpen kunnen worden ingebracht door de leerlingen zelf of door de leerkrachten. Indien nodig of gewenst kan de leerlingenraad iemand (een leerkracht bijvoorbeeld) uitnodigen om iets uit te komen leggen

De leerlingenraad is er voor alle leerlingen. Alle leerlingen weten wie er namens hun groep in de leerlingenraad zit en kunnen eventuele bespreekpunten meegeven aan een van de leden. De afzonderlijke leden kunnen dingen op de agenda laten zetten. De leden van de leerlingenraad doen verslag van de vergadering in hun groep. Luisteren, elkaar overtuigen, meningsverschillen oplossen. Het zijn allemaal zaken die horen bij een vergadering. Bij iedere vergadering is de directeur van de school aanwezig om de leden bij het vergaderen te ondersteunen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven