Basisschool Klim-op - school met de Bijbel

Boerdamsterweg 12 9991 BN Middelstum

  • Schoolfoto van Basisschool Klim-op - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool Klim-op - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool Klim-op - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool Klim-op - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool Klim-op - school met de Bijbel

In het kort

Toelichting van de school

Op basisschool Klim-op wordt uw kind gezien. We geven Bijbelgetrouw onderwijs waarin Gods liefde centraal staat. We bieden toekomstgericht onderwijs aan binnen een veilig pedagogisch klimaat. We vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken, reflecteren en bovenal plezier hebben in het leren!

Basisschool Klim-op heeft een nieuw aardbevingsbestendig schoolgebouw, een royaal schoolplein en eigentijdse onderwijsmiddelen. U herkent de school direct aan de Klim-op blaadjes op het plein die u naar de ingang leiden. Welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • School met de Bijbel
  • PBS
  • Thematisch
  • Directe instructie
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Klim-op ligt in het dorp Middelstum. We verwachten de komende jaren dat het leerlingen aantal stabiel blijft. We organiseren jaarlijks open dagen waar we nieuwe ouders graag over onze school vertellen. Naast de open dagen kunt u ook een afspraak maken om langs te komen voor meer informatie en een rondleiding. 

Klik hier om een afspraak te maken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven