Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs De Wegwijzer

Hobbemastraat 4 3241 AD Middelharnis

Schoolfoto van Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs De Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 heeft er geen eindtoets plaats gevonden in verband met de maatregelen die getroffen werden door de Corona-virus

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Analyse van de methodegebonden toetsen van de leerkracht

Bespreking van Cito en methodegebonden toetsen in overleg met de IB-er

2x per jaar analyse van de resultaten door de IB-er

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

VO Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 gingen 12 leerlingen naar het voortgezet onderwijs en hieronder ziet u waar ze heen gingen:

- PRO    Prins Maurits                                                  2                     

- VMBO Prins Maurits                                                   6

- HAVO Prins Maurits                                                   2

- VMBO Calvijn Goes                                                   1

- VMBO Guido de Bres                                                 1  

- Totaal                                                                     12

Eén leerling vertrok naar het cluster 4 onderwijs en 2 leerlingen konden tot aller tevredenheid naar het reguliere basisonderwijs terug.                                                                                                

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven