Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs De Wegwijzer

Hobbemastraat 4 3241 AD Middelharnis

Schoolfoto van Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs De Wegwijzer

Het team

Toelichting van de school

De verhouding tussen vrouwelijk en mannelijk personeel is volstrekt uit evenwicht. 

Verder valt op dat er sprake is van een relatief jong team.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

* De duo-collega binnen dezelfde groep vervangt zoveel mogelijk deze verlofuren

* Extra benoemd personeel

* Leraarondersteuner vervangt

* Onderwijsassistente vervangt

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

n.v.t.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Alle  overige vakken worden in alle groepen volgens minimaal de verplichte lestijden aangeboden, conform de kerndoelen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle hoofdvakken worden in alle groepen volgens minimaal de verplichte lestijden aangeboden.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Leerlingen in de basisschoolleeftijd waar gedrag, leerproblemen of een combinatie van beiden zorgen voor een verstoring in de ontwikkeling. Hierbij dienen ook de omgevingsfactoren meegenomen te worden.

Extra (geschoold) personeel waardoor kleinere groepen geformeerd kunnen worden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven