Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs De Wegwijzer

Hobbemastraat 4 3241 AD Middelharnis

Schoolfoto van Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer,

U bevindt zich nu op de pagina van scholen op de kaart van de christelijke speciale basisschool de Wegwijzer te Middelharnis.

Wij zijn een kleine en hoogwaardige voorziening voor speciaal basisonderwijs waarop kinderen op individueel niveau hun onderwijs op maat ontvangen. De school bedient leerlingen van 4-13/14 jaar met leer- en gedragsproblemen of een combinatie hiervan.

De school neemt haar vertrekpunt in de Bijbel als Gods woord en laat dit zien in handel en wandel.

Wij zijn blij dat u kennis neemt van onze gepresenteerde gegevens en hopen dat u vindt wat u zoekt.

Voor verdere gegevensraadpleeg onze website www.sbodewegwijzer.nl.

U bent van harte welkom voor een geheel vrijblijvend bezoek aan onze school.

Namens het team,

Dolf Klooster (dir)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kindgericht
  • adaptief
  • waardengebonden
  • kleinschalig
  • ouderbetrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft per 1-6-2020 77 leerlingen verdeeld over 5 groepen.

In schooljaar 2020-2021 zal het beschikbare aantal leerlingen verdeeld worden over 6 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Er zijn vele contacten met het gehele onderwijsveld van BO tot HBO, dit mede in relatie tot de vele stagiaires die onze school bezoeken als leerschool.

Terug naar boven