School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas

Prinses Marijkestraat 1 3241 VJ Middelharnis

  • Een deel van onze leerlingen komt met het openbaar vervoer.
  • Het Kompas bevindt zich samen met de KOZA groep in hetzelfde gebouw.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Periodiek meten wij bij de oudste leerlingen de tevredenheid. De uitkomsten van die meting leest u hier. Omdat deze meting anoniem is afgenomen kunnen we de resultaten alleen op groeps- en schoolniveau interpreteren en er actiepunten uithalen. Periodiek wordt ook het welbevinden van de leerlingen gemeten middels vragenlijsten. De uitkomsten daarvan kunnen ook op individueel niveau worden besproken met de leerlingen. Daarnaast worden deze ook op groeps- en schoolniveau geïnterpreteerd.

De uitkomsten worden behalve met het team, ook besproken in de leerlingenraad en medezeggenschapsraad.

Tevredenheid
8,2

Terug naar boven