School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas

Prinses Marijkestraat 1 3241 VJ Middelharnis

  • Een deel van onze leerlingen komt met het openbaar vervoer.
  • Het Kompas bevindt zich samen met de KOZA groep in hetzelfde gebouw.

In het kort

Toelichting van de school

Als een kind opgroeit in een sfeer van kritiek

dan leert het veroordelen.

Als een kind opgroeit in een sfeer van vijandigheid

dan leert het vechten.

Als een kind opgroeit in een sfeer van schaamte

dan leert het zich schuldig voelen.

Als een kind opgroeit in een sfeer van spot

dan leert het verlegen zijn.

Als een kind opgroeit in een sfeer van bevestiging

dan leert het vertrouwen.

Als een kind opgroeit in een sfeer van goedkeuring

dan leert het waarderen.

Als een kind opgroeit in een sfeer van openheid

dan leert het een eerlijke houding aan te nemen.

Als een kind opgroeit in een sfeer van veiligheid

dan leert het geloven.

Als een kind opgroeit in een sfeer van waardering

dan leert het van zichzelf houden.

Als een kind opgroeit in een sfeer van aanvaarding en vriendschap

dan leert het in de wereld liefde te vinden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Orde, rust en regelmaat
  • Competentiegevoel ontwikkelen
  • Zelfvertrouwen opbouwen/houden
  • Succeservaringen opdoen
  • Gevoel van veiligheid creëren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Het Kompas zitten rond de 80 leerlingen die over het algemeen afkomstig zijn van Goeree-Overflakkee. De leerlingen komen uit alle kernen van het eiland en maken indien nodig gebruik van het openbaar vervoer of taxi-vervoer.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
74
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast de contactavonden wordt er bij nieuwe leerlingen een afspraak gemaakt om op huisbezoek te komen. Ook neemt de schoolmaatschappelijk werkster contact op met de ouders van nieuwe leerlingen om langs te gaan.

Ieder schooljaar start met een informatieavond in alle groepen, behalve voor de eindgroep. Op deze avond krijgt u te horen hoe het onderwijs in het betreffende schooljaar er uit zal zien. Daarnaast kunt u op deze avond kennis maken met de ouders van de klasgenoten van uw kind. De eindgroep, Mercurius, organiseert een aparte informatieavond. Deze staat geheel in het teken van het voortgezet onderwijs.

Daarnaast ontvangt u iedere maand een nieuwsbrief. Hierin staan de gebeurtenissen, die in die komende maand van belang zijn, vermeld. Alle leerkrachten werken met Parro. Dit is een app op uw telefoon, waardoor u middels een code, door de leerkracht aan de groep wordt toegevoegd. Hierop verschijnt allerlei informatie en nieuws omtrent de groep van uw kind. Van diverse activiteiten worden foto's gemaakt (bijvoorbeeld spreekbeurten, Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstviering, Sportdag enz.) en op Parro gezet.

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Het Kompas is een school voor speciaal basisonderwijs. Een deel van onze leerlingen heeft specifieke ondersteuningsbehoeften op andere gebieden dan onderwijs. Om in die behoeften te kunnen voorzien, indien nodig onder schooltijd, werken wij samen met onder andere het TJG (team jeugd en gezin van de gemeente Goeree-Overflakkee); SWV-GO (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee); Fysio Oude- Tonge; Logopedie en Stottercentrum Zuid-West en Schoolmaatschappelijk werk.

Betrokkenheid van een van onze samenwerkingspartners vindt altijd plaats in overleg met ouders/verzorgers van een leerling.

Terug naar boven